Kérdések és válaszok a Tőkefedezeti Alappal kapcsolatban

Mi az a Tőkefedezeti Alap?

A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja a garanciaközösség tagjainak közös biztonsági alapja. A Tőkefedezeti Alapot törvény hozta létre abból a célból, hogy az alap elsődlegesen álljon helyt az egyetemleges felelősségvállalásuk alapján a garanciaközösség tagjaival szemben érvényesített követelésekért.

A Tőkefedezeti Alapba a garanciaközösség tagjai minden évben meghatározott összeget fizetnek. Az így összegyűlt pénzösszeget kizárólag az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések kiegyenlítésére lehet felhasználni.

Valamely intézmény fizetésképtelensége esetén, az ügyfeleknek rendkívül bonyolult lenne a közösség tagjaitól egyesével visszakövetelni a pénzüket. Ezért az adott intézmény fizetésképtelensége esetén az Alap az elsődleges helytálló, és az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések esetében az Alap teljesíti a kifizetéseket az igényt érvényesítőknek.

Mennyi pénz van az Alapban?

Az Alap feltöltése 2014-ben kezdődött, és minden évben több százmillió forinttal nő a vagyona. Ha az Alap tartalékai egy esetleges kifizetés után kimerülnének, akkor a tagjai kötelesek rendkívüli befizetéseket teljesíteni, azaz a Tőkefedezeti Alap vagyonának feltöltésére az Integrációs Szervezet, a Takarékbank Zrt. és a szövetkezeti hitelintézetek teljes tőkéje és likviditása rendelkezésre áll.

Fontos, hogy az Alap pénzeszközei nem vonhatók el más célokra, a tagok által befizetett összegek kizárólag az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések rendezésére használhatók fel.

Mikor fizet a Tőkefedezeti Alap?

Az adóson – például egy fizetésképtelen takarékon – kívül az Alaptól akkor lehet követelni az adós tartozásának kifizetését, ha az adós jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott tartozását a teljesítésre előírt határidőt követő további 30 napon belül sem teljesíti. Ezt követően az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alap 60 napon belül köteles az adós helyett helyt állni. Az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alapot követően – az  alábbi sorrendben – az  Integrációs Szervezet, a  Központi Bank, illetve a  többi szövetkezeti hitelintézet áll helyt, ha a  sorrendben megelőző helyen álló személyek a  követelésért nem álltak helyt és fizetésképtelenségüket jogerős bírósági ítélet mondta ki.

 

Pontosan mikortól érvényes a védelem az egyetemlegesség alapján?

A Garanciaközösség tagjai valamennyi kötelezettségükért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától, egyetemlegesen felelnek.