Vezetőség

 

A Tőkefedezeti Alap irányító szerve az igazgatótanács. Az Alap igazgatótanácsának tagjai az Integrációs Szervezet által jelölt három személy és a Takarékbank Zrt. által jelölt két személy. Az igazgatótanács elnökét az igazgatótanács választja saját tagjai közül. Az Alap tevékenységének operatív irányítását az ügyvezető igazgató látja el.